jueves, 28 de agosto de 2008

NOU PROJECTE COMENIUS

Durant el curs anterior els mestres de l'escola vàrem estar treballant en la confecció d'un projecte anomenat PRESERVING OUR WORLDS, fa uns dies ens va comunicar l'agencia OAPEE que erem la segona escola classificada per puntuació. Dies després ens van comunicar que ens havien aprovat aquest programa, del qual en serem els coordiandors.
Si voleu més informació podeu consultar: INDEX DE BLOGS - COMENIUS 2008-2010 o a l'adreça:
http://preservingworlds.blogspot.com/