jueves, 24 de abril de 2008

PLAÇ OBERT PER L'ADMISSIÓ D'ALUMNES

ADMISSIÓ D’ALUMNES PER AL CURS 08-09
A.- TERMINI DE PRESENTACIÓ: Del 7 al 15 de maig.

B.- DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR:

1. Sol.licitud.

2. Fotocòpia del llibre de família: Full del matrimoni i de tots els fills.

3. Domicili familiar. S’acreditarà amb:
D.N.I. del pare, mare o tutor.
Rebut recent d’aigua, o telèfon o contracte de lloguer. I si en aquest document no figura el mateix domicili que al D.N.I., caldrà un certificat de residència, expedit per l’Ajuntament.
En lloc del domicili familiar es pot fer constar, si interessa, el domicili laboral del pare/mare o tutors. Caldrà acreditar la relació laboral i el domicili del centre de treball.

4. Si treballen el pare i la mare, última nòmina del pare i de la mare (per justificar suficientment que treballen tots dos.

5. Si l’alumne, o els seus pares o germans tenen alguna minusvalidesa, certificat de la Conselleria de Benestar Social.

6. Si el xiquet/a és de necessitats educatives especials, dictamen emés pel Servei Psicopedagògic o proposta d’escolarització emesa per la inspecció educativa.

7. Família nombrosa, fotocòpia del títol que ho acredite.

8. Desocupació, certificat de l’Institut Nacional d’Ocupació.

9. Informe de salut de l’escolar, model proporcionat pel pediatra.

C.- ALTRA DOCUMENTACIÓ:

1. Fotocòpia de la cartilla de la seguretat social.
2. Dades de l’alumne (model proporcionat per l’escola)
3. Dues fotografies tipus carnet.

S’HA DE PRESENTAR UNA SOLA INSTÀNCIA AL COL.LEGI QUE ES DEMANA EN PRIMER LLOC.

miércoles, 23 de abril de 2008

ELS ALUMNES DE CINQUÈ CONEIXEN A PELEGRINI

L'ESCOLA VA A VALENCIA A FER UNA PONÈNCIA SOBRE PDI


La mestra Paqui Llinares, Daniel Martí i Juan Esteller, van participar en les II Jornades sobre PDI, realitzades a la Fira de Mostres de València. L'escola va donar una imatge d'innovació i treball que la fan capdavantera en aquestes experiències.

LA IAIA D'ANNA ENSENYA A FER SABÓ

Aquesta setmana la senyora Balbina Moreno va venir a l'escola per ensenyar als alumnes de sisé com es fa el sabó antigament. Ens va agradar molt i li donem les gràcies desde la mise.

RAQUEL, LA MESTRA DE RELIGIÓ i XUS, BIBLIOTECARIES DE L'ESCOLA ORGANITZEN UN CONCURS DE CONTES


Avui s'han donat els premis del concurs de contes de la Mise. Molts xiquets han fet contes molt bonics i ben escrits, els guanyadors han estat:
GUANYADORS CONCURS DE CONTES
BIBLIOTECA “LA MISE”

1 A
1er Premi: BRIAN GIRALDO ARANGO

1B
1er Premi: MARTA MÁRQUEZ FIBLA

3 A
1er Premi: ELISA SERRET MORATO
2on Premi: ÁNGEL FERNANDEZ MIRALLES

3 B
1er Premi: JORDI LLUVIA QUARTERO
2on Premi: NURIA AIZA GIL

4 V
1er Premi: SEBASTIÀ CERVERA GUIMERÀ
2on Premi: GUADALUPE BELTRÁN VIDAL

4 C
1er Premi: JUAN DOMINGUEZ GOMEZ
2on Premi: YOEL VIZCAINO CANTIZANO

5 A
1er Premi: ALBA LORAS MARCA
2on Premi: ESTER MIRALLES FEBRER

5 B
1er Premi: DANNA VERGE JIMENEZ

5 C
1er Premi: AMAL LAAKEF GOUMIRI


6 V
1er Premi: MIRIAM GARGALLO AYZA
2on Premi: JUAN CARLOS GONZALEZ VELA

6 C
1er Premi: SERGIO CAMPO LORENTE
2on Premi: OSCAR GARCES CABRERA